Designing your life – Hvad vil du være ?

Når man går i 8. klasse kan det være svært at overskue fremtiden. Hvad skal man være ? – hvem skal man være ?. I 9.ende klasse får eleverne en vurdering af om de er parate til at gå videre til en videregående uddannelse

Med udgangspunkt i en udviklingsmodel fra Stanford University gennemgik 47 8.klasses elever en uges proces med sigte på at gøre dem bedre rustet til at træffe gode valg for dem selv og deres fremtid.

Borreby Teater husede de unge i nogle dage, og ugen kulminerede med at de unge stod på scenen og præsenterede deres nye indsigter for hinanden, deres læerer og de konsulenter, der faciliterede processen.

Deltagere

Ophavsmand, facilitator: Teaterdirektør Kitte Wagner

Facilitator; Psykolog Dorthe Hove Olesen