Jagt og naturpleje

Året igennem bliver landskab og dyr passet og plejet. Tilplantning, fældning, fodring og pasning sikrer optimale leveforhold for dyr og planter.

Jagt er en vigtig og traditionsrig del af de fleste danske godser. Således også på Borreby, som gennem flere århundreder har haft jagter på godset. Vores dygtige skytte står for alt vedrørende jagt samt natur- og skovpleje på godset. Året rundt plejer han vildtet på godset og sikrer at det trives. En væsentlig del af dette arbejder går ud på at sørge for, at landskabet er passet og tilplantet helt rigtigt i skoven, parken, terrænet og på biotopstriberne.

Biotopstriber er landskabelige tiltag, der sigter på at underbygge mangfoldigheden og eksistensen af insekter, fugle og vildt. En barjordstribe til fuglenes støvbad, en blomstrende insektvold med nektar til bl.a bier og sommerfugle, en græsstribe med mad til harer og vildt er eksempler på bestanddele af biotopstriber.