LANDBRUG

Borreby Gods ved Skælskør er et stort landbrug med ren planteavl.

Vores Jord

Vi dyrker vores jord med præcision og enkelhed.

Borreby driver mere end 1200 hektar, som er 12 millioner kvadratmetre, eller ca 1900 fodboldbaner. Vi dyrker raps, roer, byg og flere forskellige sorter af hvede, samt græsfrø. Borrebys jorder ligger fortrinsvis i det gamle herregårdslandskab, der omgiver Godset.

Vi driver landbrug på en balanceret måde, som tilgodeser både afgrøder, udbytte og miljø. Vores jord dyrkes pløjefrit, hvilket bl.a binder mere CO2 i jorden, og derved skåner miljøet. Vi er leverandør af halm til lokale halm-varmeværker, vi har selv halmfyr på godset og opvarmer vores samlede bygningsmasse med halmfyr og selvproduceret halm.

Vores tilgang til landbrug er innovativ, og vi har gjort op med gamle forestillinger om ‘godt landbrug’. En forenklet dyrkningsstrategi og brugen af moderne teknologi, der bl.a minimerer brug af gødning og planteværn, er en del af vores strategi og præcisionslandbrug.

For at tilgodese mangfoldigheden af dyre- og insektliv på vores jorder, har vi taget nogle arealer ud af vores marker og anlagt en række biotop-striber ude i markerne – til glæde og underbygning af eksistens for insekter, harer, fugle og vildt.