Parken – et refugium

Et besøg i parken er, uanset årstid, et lifligt besøg

Den nuværende haveplan er formentlig anlagt i 1750’erne, hvor den tidligere ejer af Borreby, Villum Berregaard, plantede de mange lindetræeer, der idag skaber de smukke alléer omkring Borreby. Lindetræeerne er ved at være gamle, og enkelte er faldet i de senere års storme. Resten står strunkt endnu. Voldgravene er anlagt i sidste halvdel af 1500-tallet.

Mosen – et fugleparadis

Mange og sjældne ynglefugle og trækfugle befolker mosen året rundt

Borreby Mose er fredet, og eet af landets mest besøgte fugle-lokaliteter. Svaner, viber, lappedykkere, et hav af forskellige ænder, skarver, hjerer, kobbersnepper… mere end 300 forskellige arter af fugle er observeret i mosen. Tag kikkerten med og se selv..